giay
Cup
Công ty Du Lịch Hòa Bình
"Điểm Đến Ước Mơ"

Chọn ngôn ngữ:


TOP10 Halan slide Ha long sapa Singapo mocchau Thương Hai trung quoc nhatban inbourd

TOUR MIỀN TRUNG

HẢI PHÒNG - HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG (BAY 1 CHIỀU)

HẢI PHÒNG - HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG (BAY 1 CHIỀU)

Giá: Liên hệ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Ô tô, máy bay

Khách sạn: 3 sao

Khởi hành: hàng tuần

HẢI PHÒNG - PHÚ YÊN - QUY NHƠN -HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - PHÚ YÊN - QUY NHƠN -HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy Bay, ô tô

Khách sạn: 3 sao

Khởi hành: hàng tuần

HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG - HUẾ - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG - HUẾ - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy Bay, ô tô

Khách sạn: 3 sao

Khởi hành: hàng tuần

HẢI PHÒNG - SẦM SƠN - HÒN TRÓNG MÁI - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - SẦM SƠN - HÒN TRÓNG MÁI - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

CỬA LÒ - BIỂN THIÊN CẦM - MỘ ĐT VÕ NGUYÊN GIÁP - NGÃ 3 ĐỒNG LỘC

CỬA LÒ - BIỂN THIÊN CẦM - MỘ ĐT VÕ NGUYÊN GIÁP - NGÃ 3 ĐỒNG LỘC

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 3 sao - 4 sao

Khởi hành: Hàng tuần

CỬA LÒ - PHONG NHA - MỘ ĐT VÕ NGUYÊN GIÁP - NGÃ 3 ĐỒNG LỘC

CỬA LÒ - PHONG NHA - MỘ ĐT VÕ NGUYÊN GIÁP - NGÃ 3 ĐỒNG LỘC

Giá: Liên hệ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: Từ 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

ĐT MỘ ĐT VÕ NGUYÊN GIÁP - THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - NGÃ 3 ĐỒNG LỘC

ĐT MỘ ĐT VÕ NGUYÊN GIÁP - THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - NGÃ 3 ĐỒNG LỘC

Giá: Liên hệ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: Từ 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - QUẢNG BÌNH - HUẾ - QUẢNG TRỊ - PHONG NHA - HP

HẢI PHÒNG - QUẢNG BÌNH - HUẾ - QUẢNG TRỊ - PHONG NHA - HP

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - HUẾ - ĐÀ NẴNG - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - NGÃ 3 ĐỒNG LỘC - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - HUẾ - ĐÀ NẴNG - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - NGÃ 3 ĐỒNG LỘC - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: Thời gian 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: Từ 2 - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM - BÀ NÀ HILLS - ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM - BÀ NÀ HILLS - ĐÀ NẴNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy Bay, ô tô

Khách sạn: 3 sao - 4 sao

Khởi hành: Hàng tuần© Copyiright 2013 - Công ty Du Lịch Hòa Bình