Luật đấu thầu
14/09/2021 - 11:41 AM - 249 lượt xem

Giới thiệu Luật đấu thầu

Luật Đấu thầu 2013 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014) được xây dựng trên cơ sở yêu cầu khách quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về mua sắm sử dụng vốn Nhà nước, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước.

Thực tế, việc ban hành Luật Đấu thầu 2013 nhằm xây dựng luật chung, pháp điển hóa các nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về hoạt động đấu thầu, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng một lĩnh vực và bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Luật Đấu thầu 2013 đã đạt được 10 mục tiêu cơ bản như:

Thứ nhất, sửa đổi một số quy định hiện hành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu theo tinh thần Nghị quyết số 25/NĐ-CP ngày 2/6/2010 và Nghị quyết số 70/NĐ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ. Đồng thời, Luật quy định cụ thể hơn về các quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với từng trường hợp cụ thể.

Thứ hai, Luật đã quy định rõ hơn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể như lựa chọn nhà thầu (dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗ hợp), lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu 2013 cũng bổ sung thêm một số phương pháp mới trong đánh giá hồ sơ dư thầu nhằm đa dạng hóa phương pháp đánh giá và để phù hợp hơn với từng loại hình và quy mô của gói thầu, đồng thời khắc phục tình trạng bỏ thầu giá thấp nhưng không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

Thứ ba, Luật Đấu thầu năm 2013 đã chú trọng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước, ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước. Điều này nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời từng bước giúp nhà thầu Việt Nam tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tự chủ, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh để tiến tới trở thành nhà thầu độc lập thực hiện gói thầu lớn, công nghệ cao, phức tạp không chỉ tại thị trường Việt Nam mà cả trên thị trường quốc tế.

Thứ tư, Luật đã quy định hình thức đấu thầu mua sắm tập trung trên cơ sở tổng hợp các thông lệ quốc tế tốt và kết quả thí điểm thực hiện tại Việt Nam để áp dụng rộng rãi trong công tác đấu thầu thầu. Theo hình thức này, thay vì tổ chức mua sắm ở hàng trăm cơ quan khác nhau thì cơ quan mua sắm tập trung sẽ chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm chuyên nghiệp một lần. Hình thức này không chỉ giúp tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động mua sắm mà còn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian và chi phí tổ chức mua sắm, đồng thời hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước và khuyến khích nhà thầu nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Thứ năm, Luật đã bổ sung hình thức đàm phán giá đối với gói thầu mua thuốc chỉ có từ một đến hai nhà sản xuất, thuốc biệt dược, thuốc hiếm, thuốc trong thời gian còn bản quyền và các trường hợp đặc thù khác theo quy định của Chính phủ. “Thuốc, vật tư y tế là một loại hàng hóa đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân, do đó, theo ý kiến đóng góp, thảo luận của các Đại biểu Quốc hội và ý kiến của Bộ, ngành liên quan, Luật Đấu thầu 2013 đã dành riêng một Mục quy định về mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập”, ông Tăng chia sẻ.

Thứ sáu, trên cơ sở tổng hợp các thông lệ quốc tế và rút kinh nghiệm từ thực tiễn lựa chọn nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng và dịch vụ công tại Việt Nam trong thời gian qua, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về thủ tục, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư. Đây được xem như là một trong những giải pháp triển khai quyết liệt trong việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đồng thời nhằm thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư công, góp phần tạo sơ sở pháp lý vững chắc cho việc thu hút, lựa chọn nhà đầu tư một cách minh bạch, cạnh tranh; xây dựng niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Thứ bảy, Luật Đấu thầu 2013 cũng đã sửa đổi một số quy định hiện hành về ký kết, thực hiện và quản lý hợp đồng nhằm tăng cường trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng, tránh tình trạng áp dụng loại hợp đồng không phù hợp với tính chất của gói thầu, điều chỉnh giá hợp đồng, điều chỉnh hình thức hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng một cách tùy tiện, gây lãng phí, làm giảm hiệu quả đầu tư của các dự án. “Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh thì người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói”, ông Tăng phân tích.

Thứ tám, Luật đã phân cấp triệt để hơn trong đấu thầu. Theo ông Lê Văn Tăng, khác với Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013 đã phân cấp triệt để về việc quyết định hình thức chỉ định thầu do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp mà không yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tuy nhiên, bên cạnh việc phân cấp, Luật Đấu thầu 2013 quy định chặt chẽ về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, tránh tình trạng khép kín trong đấu thầu.

Thứ chín là Luật Đấu thầu 2013 được đánh giá có bước tiến quan trọng trong việc tăng cường giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, Luật đã bổ sung quy định về yêu cầu giám sát của cộng đồng trong quá tình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng, bổ sung trách nhiệm về giám sát của người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với từng hoạt động trong quá trình đấu thầu để có cơ sở quy định chế tài xử lý vi phạm tương ướng với từng hành vi vi phạm.

Cuối cùng, Luật Đấu thầu 2013 cũng đã tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Cục thể đã bổ sung một số hành vi bị cấm trong đấu thầu, đồng thời quy định thêm biện pháp xử phạt đối với cá nhân được giao trách nhiệm xử phạt nhưng không tuân thủ quy định, các biện pháp phạt bổ sung như đăng tải công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, buộc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc buồi thường thiệt hại theo quy định.


Các bài viết khác
Cho thuê hồ sơ năng lực
03/03/2022 - 41 lượt xem
Cho thuê hồ sơ đấu thầu
27/09/2021 - 133 lượt xem
Kết quả mở thầu
14/09/2021 - 199 lượt xem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Kết quả trúng thầu
14/09/2021 - 220 lượt xem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Khách hàng đấu thầu
14/09/2021 - 163 lượt xem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thông tư - Nghị định
14/09/2021 - 225 lượt xem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Tư vấn miễn phí
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được Hòa Bình Travel tư vấn miễn phí
Mr. Trần Qúy Đôn
Mr. Trần Qúy Đôn
0915.269.269
Sẵn sàng hỗ trợ qua:
Mr. Ngô Anh Tuấn
Mr. Ngô Anh Tuấn
0937.269.269
Sẵn sàng hỗ trợ qua:
Mr. Khúc Văn Hiếu
Mr. Khúc Văn Hiếu
0917.269.269
Sẵn sàng hỗ trợ qua:
Mr. Trần Mạnh Hùng
Mr. Trần Mạnh Hùng
0942.600.269
Sẵn sàng hỗ trợ qua:
Mr. Nguyễn Thanh Đồng
Mr. Nguyễn Thanh Đồng
0915.625.269
Sẵn sàng hỗ trợ qua:
Mr. Bùi Văn Phái
Mr. Bùi Văn Phái
0912.648.269
Sẵn sàng hỗ trợ qua:
Đóng
Đặt tour
Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo form dưới đây
Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, xin vui lòng gọi điện cho số Hotline: 0937 269 269
Thông tin tour
Tên tour
Mã tour
Ngày khởi hành
Ngày về
Giá người lớn
Giá trẻ em)
Giá em bé
Thông tin khách hàng
Thông tin đặt tour
Số lượng người lớn (> 12 tuổi)
Số lượng trẻ em (2 - 12 tuổi)
Số lượng em bé (< 2 tuổi)
Chọn ngày khởi hành khác
Yêu cầu khác
Hình thức thanh toán
Quý khách vui lòng đến trực tiếp văn phòng của công ty để nộp tiền mặt
 
CÔNG TY TNHH TM VÀ DU LỊCH HÒA BÌNH
Thửa đất số 8, Ngõ 129, khu phố 1/5, Thị trấn Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Thông tin tài khoản ngân hàng:
 
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Hòa Bình
Số tài khoản: 
Ngân hàng: 

 
Tổng chi phí: 0
(*): là các phần quý khách hàng bắt buộc phải điền. Xin cảm ơn!