giay
Cup
Công ty Du Lịch Hòa Bình
"Điểm Đến Ước Mơ"

Chọn ngôn ngữ:


Canada slide slide slide Campuchia Halan slide slide slide slide Ha long slide slide slide slide Nha Trang slide slide slide Singapo slide hanquoc Thương Hai Hong Kong

TOUR MIỀN BẮC

HẢI PHÒNG - CÁT BÀ - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - CÁT BÀ - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - BẠCH LONG VĨ - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - BẠCH LONG VĨ - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Tàu cao tốc

Khách sạn: Nhà Khách

Khởi hành: Hàng tháng

HẢI PHÒNG - CÁT BÀ - HẠ LONG - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - CÁT BÀ - HẠ LONG - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: ô tô, tàu

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - VÂN ĐỒN - VỊNH BÁI TỬ LONG - ĐẢO CÔ TÔ

HẢI PHÒNG - VÂN ĐỒN - VỊNH BÁI TỬ LONG - ĐẢO CÔ TÔ

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - ĐỒ SƠN - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - ĐỒ SƠN - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - HẠ LONG - BÃI CHÁY - TUẦN CHÂU - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - HẠ LONG - BÃI CHÁY - TUẦN CHÂU - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - CỬA ÔNG - MÓNG CÁI - BIỂN TRÀ CỔ - HP

HẢI PHÒNG - CỬA ÔNG - MÓNG CÁI - BIỂN TRÀ CỔ - HP

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HP - VÂN ĐỒN - VỊNH BÁI TỬ LONG - ĐẢO QUAN LẠN - HP

HP - VÂN ĐỒN - VỊNH BÁI TỬ LONG - ĐẢO QUAN LẠN - HP

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: ô tô, tàu

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HỒ NÚI CỐC - CÂY ĐA TÂN TRÀO - ATK ĐỊNH HÓA – TAM ĐẢO

HỒ NÚI CỐC - CÂY ĐA TÂN TRÀO - ATK ĐỊNH HÓA – TAM ĐẢO

Giá: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - TAM ĐẢO – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - TAM ĐẢO – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - LÀO CAI - SA PA - ĐIỆN BIÊN – SƠN LA – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - LÀO CAI - SA PA - ĐIỆN BIÊN – SƠN LA – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - LÀO CAI - SA PA - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - LÀO CAI - SA PA - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - NINH BÌNH - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - NINH BÌNH - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG -  CAO NGUYÊN MỘC CHÂU – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - CAO NGUYÊN MỘC CHÂU – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG -  CAO NGUYÊN MỘC CHÂU – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - CAO NGUYÊN MỘC CHÂU – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - LẠNG SƠN  - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - LẠNG SƠN - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần© Copyiright 2013 - Công ty Du Lịch Hòa Bình