giay
Cup
Công ty Du Lịch Hòa Bình
"Điểm Đến Ước Mơ"

Chọn ngôn ngữ:


Canada slide slide slide Campuchia Halan slide slide slide slide Ha long slide slide slide slide Nha Trang slide slide slide Singapo slide hanquoc Thương Hai Hong Kong

TOUR MIỀN BẮC

HẢI PHÒNG  –  THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH - BẢN LÁC MAI CHÂU - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH - BẢN LÁC MAI CHÂU - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HP – HỒ NÚI CỐC – HỒ BA BỂ - CAO BẰNG - LẠNG SƠN - HP

HP – HỒ NÚI CỐC – HỒ BA BỂ - CAO BẰNG - LẠNG SƠN - HP

Giá: Liên hệ

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – HỒ NÚI CỐC – HỒ BA BỂ - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – HỒ NÚI CỐC – HỒ BA BỂ - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG  –  SƠN TÂY – K9 ĐÁ CHÔNG – AO VUA – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – SƠN TÂY – K9 ĐÁ CHÔNG – AO VUA – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG  - HÀ NỘI – SƠN TÂY – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - HÀ NỘI – SƠN TÂY – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – HÀ GIANG – CAO BẰNG – LẠNG SƠN

HẢI PHÒNG – HÀ GIANG – CAO BẰNG – LẠNG SƠN

Giá: Liên hệ

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN

HẢI PHÒNG - HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: Từ 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần© Copyiright 2013 - Công ty Du Lịch Hòa Bình