giay
Cup
Công ty Du Lịch Hòa Bình
"Điểm Đến Ước Mơ"

Chọn ngôn ngữ:


TOP10 Halan slide Ha long sapa Singapo mocchau Thương Hai trung quoc nhatban inbourd

TOUR MIỀN BẮC

HẢI PHÒNG - LẠNG SƠN  - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - LẠNG SƠN - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG  –  THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH - BẢN LÁC MAI CHÂU - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH - BẢN LÁC MAI CHÂU - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HP – HỒ NÚI CỐC – HỒ BA BỂ - CAO BẰNG - LẠNG SƠN - HP

HP – HỒ NÚI CỐC – HỒ BA BỂ - CAO BẰNG - LẠNG SƠN - HP

Giá: Liên hệ

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – HỒ NÚI CỐC – HỒ BA BỂ - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – HỒ NÚI CỐC – HỒ BA BỂ - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG  –  SƠN TÂY – K9 ĐÁ CHÔNG – AO VUA – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – SƠN TÂY – K9 ĐÁ CHÔNG – AO VUA – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG  - HÀ NỘI – SƠN TÂY – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - HÀ NỘI – SƠN TÂY – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – HÀ GIANG - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – HÀ GIANG - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 3 ngày 02 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN

HẢI PHÒNG - HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: Từ 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần© Copyiright 2013 - Công ty Du Lịch Hòa Bình