giay
Cup
Công ty Du Lịch Hòa Bình
"Điểm Đến Ước Mơ"

Chọn ngôn ngữ:


Canada slide slide slide Campuchia Halan slide slide slide slide Ha long slide slide slide slide Nha Trang slide slide slide Singapo slide hanquoc Thương Hai Hong Kong

TOUR ĐÔNG NAM Á

HẢI PHÒNG – VIÊNG CHĂN – NOỌNG KHAI – UDON THANI – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – VIÊNG CHĂN – NOỌNG KHAI – UDON THANI – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 3 sao - đến 4 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG  – MALAYSIA - GENTING – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – MALAYSIA - GENTING – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ 3sao - 4sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – INDONESIA – BALI – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – INDONESIA – BALI – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 3 sao - đến 4 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – MYANMAR – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – MYANMAR – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ 3sao - 4sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - SIEM RIEP – PHNOMPENH – TP.HCM - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - SIEM RIEP – PHNOMPENH – TP.HCM - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 3 sao - đến 4 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – PHILIPPINES – MANILA – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – PHILIPPINES – MANILA – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ 3sao - 4sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – BRUNEI – MALAYSIA -  HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – BRUNEI – MALAYSIA - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 3 sao - đến 4 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG  -  SINGAPORE – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - SINGAPORE – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ 3sao - 4sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG -  SINGAPORE – MALAYSIA – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - SINGAPORE – MALAYSIA – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ 3sao - 4sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG -  BANGKOK -  PATTAYA  - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - BANGKOK - PATTAYA - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 3 sao - đến 4 sao

Khởi hành: Hàng tuần© Copyiright 2013 - Công ty Du Lịch Hòa Bình