giay
Cup
Công ty Du Lịch Hòa Bình
"Điểm Đến Ước Mơ"

Chọn ngôn ngữ:


Canada slide slide slide Campuchia Halan slide slide slide slide Ha long slide slide slide slide Nha Trang slide slide slide Singapo slide hanquoc Thương Hai Hong Kong

TOUR BIỂN ĐẢO

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM - BÀ NÀ HILLS

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM - BÀ NÀ HILLS

Giá: Liên hệ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Máy bay, tàu

Khách sạn: 3 sao - 4 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - BIỂN THIÊN CẦM - NGA 3 ĐỒNG LỘC - HP

HẢI PHÒNG - BIỂN THIÊN CẦM - NGA 3 ĐỒNG LỘC - HP

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - BIỂN SẦM SƠN - HÒN TRỐNG MÁI - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - BIỂN SẦM SƠN - HÒN TRỐNG MÁI - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Mùa hè

HẢI PHÒNG - VŨNG TÀU – MŨI NÉ - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - VŨNG TÀU – MŨI NÉ - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 2 sao - đến 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - VŨNG TÀU - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - VŨNG TÀU - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 2 sao - đến 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HP – QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA (VIỆT NAM) - NHÀ GIÀN DK1 - DK2

HP – QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA (VIỆT NAM) - NHÀ GIÀN DK1 - DK2

Giá: Liên hệ

Thời gian: 07 ngày 06 đêm

Phương tiện: Máy bay, tàu

Khách sạn: Nhà khách

Khởi hành: Hàng tháng

HẢI PHÒNG - BIỂN QUẤT LÂM - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - BIỂN QUẤT LÂM - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - đến 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – VÂN ĐỒN – VỊNH BÁI TỬ LONG - ĐẢO QUAN LẠN

HẢI PHÒNG – VÂN ĐỒN – VỊNH BÁI TỬ LONG - ĐẢO QUAN LẠN

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô, tàu

Khách sạn: Từ: 2 sao - đến 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - PHÚ QUỐC -  HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - PHÚ QUỐC - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 2 sao - đến 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – NHA TRANG - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – NHA TRANG - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Máy bay

Khách sạn: Từ: 2 sao - đến 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

       HẢI PHÒNG - ĐỀN CỬA ÔNG - MÓNG CÁI - TRÀ CỔ- HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - ĐỀN CỬA ÔNG - MÓNG CÁI - TRÀ CỔ- HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - đến 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - VỊNH HẠ LONG – BÃI CHÁY - HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - VỊNH HẠ LONG – BÃI CHÁY - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô, tàu

Khách sạn: Từ: 2 sao - đến 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - ĐỒ SƠN – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - ĐỒ SƠN – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - SÀI GÒN - CÔN ĐẢO -  HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG - SÀI GÒN - CÔN ĐẢO - HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG – VÂN ĐỒN - VỊNH BÁI TỬ LONG - CÔ TÔ – HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – VÂN ĐỒN - VỊNH BÁI TỬ LONG - CÔ TÔ – HẢI PHÒNG

Giá: Liên hệ

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: ô tô, tàu

Khách sạn: Từ: 2 sao - 3 sao

Khởi hành: Hàng tuần© Copyiright 2013 - Công ty Du Lịch Hòa Bình